Biznet mobilni telefoni

MTS ponuda paketa za privatne korisnike - fizička lica

Nove postpejd tarife

Opšte informacije:

  • Uvođenje neograničenih nacionalnih razgovora i SMS u nacionalnom saobraćaju.
  • Uvođenje neograničenih minuta u mts mreži.
  • Međunarodni i roaming saobraćaj u okviru TS grupe uključen u pretplatu (objedinjena kvota).
  • Sve tarife imaju LTE uslugu (4G), automatski se aktivira, na zahtev korisnika moguća je deaktivacija (postojeća funkcionalnost).
  • Uvođenje Net Limit usluge (neograničen pristup internetu po smanjenoj brzini, nakon trošenja internet saobraćaja u okviru pretplate).
  • Naplata 3G pretplate uz 3G telefone ukida se kod ugovaranja telefona uz nove postpaid tarife.
  • Nove tarife važe i na teritoriji Kosova i Metohije

mts nove tarife


Nove postpaid tarife

Tarifa Morava 1 Morava 2 Morava 3 Omorika 1 Omorika 2 Omorika 3 Soko
Naknada 699 1.049 1.499 1.999 2.999 4.999 7.999
Povoljnija naknada
(uz UO na 12/24m bez uređaja)
499 649 849 1.099 1.699 2.399 3.999
mts mobilna (on-net) minuti neograničeno
Nacionalni minuti 100 200 300 neograničeno neograničeno neograničeno neograničeno
m:tel* minuti / / / 100 200 300 neograničeno
m:tel roaming internet** / / / / / / neograničeno
SMS (nacionalni)*** 100 200 300 neograničeno neograničeno neograničeno neograničeno
Internet (GB) 0,25 0,5 1 3 6 12 1000
Tarifni interval 60+60; 1 KB
Cena nacionalnog saobraćaja
(Srbija)
Pozivi: 11,90 din/min, uspostava poziva 11,90;
SMS: 5,90
Data: 1 din/MB

 

* Uključuje međunarodne minute ka mobilnim i fiksnim mrežama u m:tel CG i m:tel BIH, kao i međunarodne minute ka mobilnoj mreži m:tel Austrija. Takođe, uključuje i roming minute iz mobilnih mreža m:tel CG i m:tel BIH za pozive prema mrežama Telekom Srbija grupe (fiksna i mobilna mreža Telekom Srbija, fiksna i mobilna mreža m:tel CG i fiksna i mobilna mreža m:tel BIH). U Austriji, saobraćaj ostvaren iz mobilne mreže m:tel Austrija se naplaćuje po standardnom cenovniku za roming saobraćaj.

** Uključuje internet u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (m:tel mreže)

*** SMS uključen u besplatan saobraćaj (tarife Omorika 1,2,3 i Soko) uključuje SMS ka nacionalnim destinacijama i SMS saobraćaj ka m:tel destinacijama (CG, BIH, Austrija), pri čemu ostaje pravilo da za portovane brojeve (u m:tel mreže iz drugih mreža u CG, BIH i Austriji) neće važiti benefit.

Prenos neiskorišćenog saobraćaja:

  • Nacionalni minuti, minuti u mt:s mreži i SMS poruke koje korisnici nisu iskoristili u toku jednog meseca (ne i iz dodatka), prenose se u naredni mesec. Međunarodni i roaming minuti se ne prenose. Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta.
  • Za tarife koje imaju neograničen saobraćaj, ne prenosi se saobraćaj u naredni mesec.
  • Ukoliko korisnik promeni tarifni profil, neiskorišćeni saobraćaj se neće preneti

PODNESI ZAHTEVNazad